Výrobné a montážne linky


Naše produkty

Vyrábame linky rôznych zameraní a veľkostí (rozlohou aj počtom operácii). Linky pozostávajú z niekoľkých samostatných staníc (strojov) alebo zo staníc združených do veľkých priemyselných celkov. Stanice pracujú paralelne a tým skracujú celkový cyklický čas výroby. Pri väčších priemyselných linkách sa využívajú dopravníkové systémy, zdvihové jednotky, viacosé manipulátory a mnohé externé technológie. Špeciálne skúsenosti máme s vlastnými technikami lisovania, krimpovania a pinovania.

Všetky naše linky sú vyrábané na mieru zákazníka presne podľa špecifikácií. Linky sú riadené pomocou jedného alebo viacerých počítačových automatov (PLC) v závislosti od zložitosti a počtu staníc. Na linke môže byť hneď niekoľko vizuálno-ovládacích displejov (HMI) s dotykovou obrazovkou (singletouch alebo multitouch). Ak si to dané aplikácie alebo externé technológie vyžadujú, požívame aj priemyselné počítače so systémom Windows (industrial edition). Pri zložitých linkách využívame aj nadriadené riadiace systémy SCADA, pre centrálne riadenie a zber dát.

Zaoberáme sa aj modifikáciami starších už existujúcich strojov a výrobných liniek, zhotovených našou alebo inou spoločnosťou. Nahradzujeme elektrické, riadiace a mechanické časti modernými komponentami, a zároveň vylepšujeme a implementujeme nove funkcie do týchto starších zariadení a to po softwarovej aj mechanickej stránke.

Kontaktujte nás

Manipulátory


Naše produkty

Manipulátory sú využívané na polohovanie komponentov v jednej alebo viacerých osiach a v rôznych presnostiach. Pri nižších presnostiach a opakovateľnosti využívame lineárne osi s remeňovým prevodom. Pre presné aplikácie využívame osi s guľôčkovou skrutkou. Na pohon sú použité servomotory, či už s prevodovkou alebo bez nej.

Naše manipulátory si vyskladáme z komponentov etablovaných výrobcov osí a prevodoviek, tak aby servomotorový systém bol vlastnou súčasťou hlavného riadenia, čim získavame neobmedzené možnosti pri programovaní manipulátora. Takisto používame aj autonómne celky od etablovaných výrobcov. Na každý manipulátor sa dá podľa potreby umiestniť uchopovač (gripper), alebo zariadenie, ktoré má vykonávať konkrétnu operáciu, napr. skrutkovanie, zváranie, lepenie, atď.

Kontaktujte nás

Servolisy


Naše produkty

Servolisy slúžia na presné lisovanie komponentov (napr.: puzdier, ložísk, kolíkov, atď.). Hlavnou výhodou oproti pneumatickým alebo hydraulickým lisom je ich presná kontrola a riadenie polohy aj lisovacej sily. Servolisy od firmy TAES sú zložené zo servomotora, lineárneho vedenia a potrebnej mechaniky. O snímanie polohy sa stará presný analógový snímač. Na meranie sily lisovania je použitý analógový tenzometer umiestnený pod lisovacím nástrojom, čo zabezpečuje vierohodné meranie sily.

Pri lisovaní sa archivujú dáta o polohe a sile, ktoré je možné vykresliť vo forme grafu a neskôr použiť na analýzu procesu. Archivujúce sa hodnoty o polohe a sile sú zaznamenané so vzorkovacou frekvenciou až 208 Hz, čo je 208 hodnôt za jednu sekundu. To zaručuje neskreslené a presné vykreslenie grafu nameraných hodnôt. Na riadenie rýchlosti lisovania je použitý P-regulátor, ktorý znižuje rýchlosť servomotora so vzrastajúcou silou a polohou. Reakčný čas servomotora na požiadavku o zmenu rýchlosti je veľmi krátky, len 400 μs, a to vďaka PLC systému od spoločnosti B&R, ktorý sa stará o riadenie. Dodnes realizované lisovania boli vykonávane v rozsahu síl od 1 N až 4000 N.

Kontaktujte nás

Robotické pracoviská


Naše produkty

Priemyselná výroba pomaly speje k postupnej robotizácii a naša spoločnosť k tomu prispieva svojimi robotickými pracoviskami. Robotov, najčastejšie šesťosích, získavame od našich partnerov (ABB a YASKAWA), ktorí patria k najlepším v oblasti robotiky.

Tieto roboty s rôznymi pracovnými nástrojmi zavádzame do našich strojov a liniek, kde spolu s PLC systémami tvoria ucelené robotické pracoviská. Robotov si programujeme sami a to presne podľa špecifikovaných požiadaviek. Komunikácia medzi robotom (Slave) a nadriadeným PLC systémom (Master) je zabezpečená prostredníctvom priemyselnej zbernice (najčastejšie Profibus). Obojsmerná komunikácia zaručuje celkovú kontrolu nad pohybmi robota.

Nami nasadené roboty vykonávajú rôzne druhy operácii, od montážnych aplikácií, cez zváranie, až po systematické ukladanie krabíc.

Kontaktujte nás

Testery a vision systémy


Naše produkty

V súčasnej dobe sa kladie doraz na presnosť výroby a finálne testovanie vyrobeného produktu. Naša spoločnosť je schopná vyrobiť špecializovane testovacie stroje podľa požiadaviek zákazníka. Máme bohaté skúsenosti pri výrobe a implementácii testovacích zariadení v oblasti automotive industry.

Tieto tzv. testery sú schopne odhaliť aj minimálne odchýlenie nameraných hodnôt (fyzikálnych veličín) od ideálu s maximálnou presnosťou a opakovateľnosťou. Výsledky testovania sú ukladane do databázy, datalógov, grafov a môžu slúžiť pre analýzu procesu a jeho optimalizáciu.

Vision systémy
Nasadenie tzv. vision systémov má v zásade dve príčiny a to nedostatočná spoľahlivosť iných kontrolných systémov, alebo ich funkcionalita vôbec neumožňuje uskutočniť danú kontrolu. Vision systémy poskytujú široké spektrum detekcií od najbežnejších aplikácií ako je čítanie čiarových kódov po komplikované detekcie špecifické pre danú aplikáciu. V súčasnosti preferujeme produkty spoločnosti COGNEX, no spolupracujeme aj so spoločnosťami SICK, IFM a KEYENCE.

Zväčša nasadzujeme kamerové systémy na zistenie prítomnosti komponentov, ktoré nie je možné detegovať jednoduchším senzorovým systémom. Existujú však prípady, keď sú na kamerovú kontrolu kladené vyššie nároky alebo je nutné jednou kamerou vykonať viac detekcií. Príkladom nami nasadených riešení sú detekcia veľkosti kvapky lepidla, čítanie vygravírovaného textu, kontrola pootočenia produktu a vyhodnotenie uhla natočenia, kontrola správnosti tvaru komponentu a mnohé ďalšie kontroly.

Kontaktujte nás